WWW.FIDULINK.COM > Käyttöehdot

YLEISET EHDOT

YLEISET EHDOT - MYYNTI - KÄYTTÖ

 

 1. Tarkoitus ja soveltamisala

1.1. Näiden yleisten myynti- ja käyttöehtojen tarkoituksena on säännellä " FIDULINK " kaupallinen operaattori: Suxys Ltd, Company 12706886, LAKI: 9845007DF5742FC5K830, IDST-KOODI: 0HZJ4VL4ECFQ (  Linkki: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , Pääkonttori: Wenlock Road, N17GU, Lontoo, Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta, sähköposti: info@fidulink.com, puhelin; +44 (0) 20 32 89 59 99  ("FIDULINK") (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" Kaikki .FIDULINK.com-verkkotunnukset ja aliverkkotunnukset ») ja sen asiakkaat (" Asiakas "). Näiden yleisten kauppaehtojen perusteella FIDULINK tarjoaa asiakkaalle erilaisia ​​palveluja, kuten yritysten perustamista (" Yhteiskunta ") ja tietyt niihin liittyvät lisäpalvelut (" Lisäpalvelut ") sekä apua pankkien tai pankkien ulkopuolisten rahoituspalvelujen tarjoajien avaamisessa (" Tilin avaaminen tai pankkitoiminta »).

1.2. Nämä yleiset kauppaehdot ovat erottamaton osa kaikkia EU: n välisiä sopimuksia ASIAKAS et FIDULINK lomakkeen digitaalisella allekirjoituksella FIDULINKjoko allekirjoitettu verkossa vahvistamalla tilaus FIDULINK-alustalla tai paperilla (" Sopimus "). Tehdessään sopimuksen FIDULINKin kanssa Asiakas hyväksyy nämä yleiset kaupalliset ehdot. Hintaluettelo ja palveluluettelo ovat saatavilla FIDULINK-verkkosivustoilla.

1.3. Kaikki muut yleiset ehdot, jotka poikkeavat, ovat ristiriidassa tai täydentävät näitä yleisiä kaupallisia ehtoja, suljetaan pois sopimuksesta, ellei Asiakkaan ja FIDULINK: n välillä ole erikseen kirjallisesti sovittu toisin.

1.4. Jos näiden yleisten kauppaehtojen ja minkä tahansa sopimuksen välillä on ristiriita, sopimuksen määräykset ovat ensisijaisia ​​näihin yleisiin kauppaehtoihin nähden. Konfliktitilanteessa voit ottaa yhteyttä konfliktinhallintapalveluumme osoitteessa: asianajaja [@] fidulink.com

1.5. FIDULINK pidättää oikeuden muuttaa yleisiä kaupallisia ehtoja milloin tahansa välittömästi. Asiakkaalle ilmoitetaan näistä muutoksista FIDULINK.com -sivustolla julkaistulla ilmoituksella. Muutokset katsotaan Asiakkaan hyväksymiksi, ellei FIDULINK saa kirjallista vastalausetta neljän viikon kuluessa ilmoituksen tekopäivästä.

 1. Palvelujen sisältö ja laajuus

Yrityksen perustaminen ja johtaminen sekä lisäpalvelut

2.1. FIDULINK voi tarjota Asiakkaalle yrityksen perustamispalvelua FIDULINK-verkkosivustolla julkaistussa luettelossa määritellyillä lainkäyttöalueilla ( www.fidulink.com ) tai sen alustat (Internet, mobiilisovellus tai tablet-sovellus, IOS-sovellus, Android-sovellus). FIDULINK voi myös järjestää joko FIDULINK-tytäryhtiöiden tai kolmansien osapuolten välityksellä lisäpalvelujen tarjoamisen, kuten varajohtajien nimittämisen, varajäsenet, Internet-kauppiastilin, yrityksen logon, yrityksen leiman, yrityksen leiman, valtakirjan, notaarin vahvistaman sertifikaatin ja apostille asiakirjoissa, lisenssipyynnöissä, hyväksyntäpyynnöissä, tilojen etsimisessä, henkilöstön etsinnässä, kumppaneiden etsinnässä ja muissa palveluissa, joita FIDULINK ja ASIAKAS pitävät hyödyllisinä asiakkaan yrityksen perustamiseen tai perustamiseen. Termi "tytäryhtiöt" tarkoittaa FIDULINKin osalta FIDULINKin tytäryhtiötä tai holdingyhtiötä tai muuta tämän holdingyhtiön tytäryhtiötä, lakimiehiä, kirjanpitäjiä, lakimiehiä, notaareja ja muita FIDULINKin edustajia.

2.2. Kaikki lisäpalvelut tarjotaan asiakkaan ja asianomaisen lisäpalvelujen tarjoajan välisen erityisen sopimuksen perusteella, paitsi sinetit, leimat ja logot, notaarin vahvistamat todistukset ja apostillit. 

2.3. Yrityspaketin rekisteröinti sisältää seuraavat: 4 osakkeenomistajaa, 2 johtajaa, ylimääräisiä osakkeenomistajia tai johtajia on laskutettava rekisteröinnistä lainkäyttöalueesta riippuen.

Pankkitili ja pankin esittely ja lompakko 

2.3. FIDULINK voi pyynnöstä auttaa asiakasta pankki- tai rahoitustutkimuksissa, tilin avaamisessa pankissa, maksulaitoksessa, rahoituslaitoksessa tai muussa kuin pankkipalvelujen tarjoajana, lompakon toimittajana, " Pankki tai laitos "). Tässä yhteydessä FIDULINK voi tarjota asiakkaalle luettelon laitoksista, mutta asiakas on vastuussa toimipaikan valinnasta edellyttäen, että laitos hyväksytään ja asiakkaan ja hänen yrityksensä, tytäryhtiönsä, sivuliikkeen, myyntiedustajan vaatimukset täyttyvät toimisto (hyvätasoisuus, aktiviteetit, tuki, tilat jne.). Asiakas voi valita joko toimipaikan FIDULINKin toimittamasta laitosluettelosta tai kolmannen osapuolen toimipaikan (vain pyynnöstä ja ilman mitään takeita siitä, että toimipaikka hyväksyy asiakkaan yritystilin avaamisen) kahden pyynnön ja kieltäytymisen rajoissa. asiakas ja / tai pankit ja / tai toimipisteet). Lisäpalvelujen, kuten luottokorttien, sekkirjojen tai Internet-pankkipalvelujen, onnistunutta toteuttamista ei taata, ja niitä tarjotaan sellaisenaan ja ilman takuuta. Palvelua voidaan käyttää vain sovellettavassa laissa määriteltyihin laillisiin tarkoituksiin, ja asiakas sitoutuu toimittamaan kaikki toimintaansa ja varojensa alkuperään liittyvät tiedot sekä muut laitoksen tai FIDULINKin pyytämät kysymykset tai tiedot.

2.4 SUXYS Ltd ja FiduLink.com eivät tarjoa mitään lompakko- tai e-lompakkopalvelua, www.FiduLink.com -sivustolla ja / tai aliverkkotunnuksissa ja muissa tuotemerkkialueissa olevat lompakon tai e-lompakon palvelut ovat SUXYS International Limitedin palvelu. . Asiakas hyväksyy, ettei hän voi missään olosuhteissa ja missään muodossa kääntyä FiduLink.comin tai SUXYS Ltd: n puoleen FiduLink.com-verkkosivuston rekisteröinti- ja kirjautumislinkkien suhteen. Asiakas vapauttaa FiduLink.comin ja SUXYS Ltd: n kaikesta syytteestä, jos syntyy erimielisyyttä laitosten tai muiden rahoitus- tai pankkilaitosten kanssa, joille hän on saanut pyynnön esittelystä laitoksiltaan.

 1. Oikeus kieltäytyä palveluista

FIDULINK.com ja / tai SUXYS Ltd pidättää oikeuden kieltäytyä kokonaan tai osittain asiakkaalle tarjoamistaan ​​palveluista ilman syytä tai selitystä, eikä niitä voida missään tapauksessa pitää vastuussa kieltäytymisestä. Palautusta ei voida myöntää, jos FIDULINK kieltäytyy palveluista. Jos sinulle evätään palvelu, voit ottaa yhteyttä lakiosastollemme osoitteessa: asianajaja@fidulink.com. 

 1. Laillinen neuvo

Vaikka FIDULINK pyrkii toimittamaan totuudenmukaisia ​​ja oikeita tietoja kaikista palveluistaan, lainkäyttöalueistaan, yritysten oikeudellisista muodoista, veroista ja muusta yrityksen perustamiseen liittyvästä tiedosta, se ei tarjoa neuvoja tai tietoja (verotuksellinen luonnollinen henkilö, verotuksen oikeushenkilö Offshore Assembly, Onshore-Offshore Assembly, verovapaus yksityishenkilöille ja yrityksille) Sellaisena asiakas hyväksyy ja todistaa, että hän ei ole saanut mitään oikeudellisia tai veroneuvoja FIDULINK: lta tai SUXYS Ltd: ltä tai paikallisilta FIDULINK-edustajilta (lakimiehet, juristit, kirjanpitäjät) , Edustajat) tai mikä tahansa muu laitos tai luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö liittyen FIDULINKiin tai SUXYS Ltd. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että hän saa kaikki tarvittavat oikeudelliset ja veroneuvot Yhtiön perustamisesta ja toiminnasta, ja varmistaa, että toiminta ei ole minkään toimivaltaisen lainkäytön vastaista. Asiakas hyväksyy ja sitoutuu varmistamaan yrityksensä hyvän oikeudellisen, verotuksellisen ja hallinnollisen käyttäytymisen. 

 1. Oikeudelliset tavoitteet

Asiakas takaa, että hän ei käytä mitään sopimuksessa myönnettyjä oikeuksia laittomiin, siveettömiin, moraalittomiin tai kunnianloukkauksiin eikä häpäise FIDULINKia millään tavalla. Asiakas ei saa missään olosuhteissa käyttää tai yhdistää FIDULINKin ja FIDULINK-edustajien nimeä kokonaan tai osittain kaupallisiin tarkoituksiin. Tarvittaessa FIDULINK pidättää oikeuden tehdä yhteistyötä minkä tahansa virallisen tutkintaviranomaisen kanssa, jos asiakkaan väitetään rikkoneen. 

 1. Rahanpesu ja due diligence

Asiakas toimittaa FIDULINK: lle kaikki tiedot, joita viimeksi mainittu pitää tarpeellisina varmistaakseen, että Yhtiö noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä rahanpesun ja due diligence -taistelussa. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että FIDULINK: lle toimitetut tiedot ovat oikeita. Asiakas ilmoittaa myös FIDULINK: lle, että yhtiöön tuotavat tavarat tai varat eivät muodosta suoraan tai välillisesti rikoksen tai muun laittoman toiminnan tuottoa. Jotta FIDULINK pystyy täyttämään lakisääteiset velvoitteensa, Asiakas pitää FIDULINKin täysin ja nopeasti ajan tasalla kaikista taloudellista edunsaajaa, osakkeenomistajia ja yhtiön johtajia koskevista muutoksista. Asiakkaan ilmoittamat taloudelliset edunsaajat allekirjoittavat fyysisesti tai digitaalisesti "lomakkeen" tai "sähköisen lomakkeen" sopimuksen edellyttämällä tavalla. Asiakas ilmoittaa FIDULINK: lle yrityksen toimintansa luonteesta viipymättä, ja kaikki muutokset edellyttävät FIDULINKin etukäteen antamaa kirjallista sopimusta. Asiakkaan, yhtiön osakkeenomistajien ja muiden edunsaajien on suoritettava henkilöllisyystarkastus 30 päivän kuluessa yrityksen perustamisesta ratkaisulla www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite tai Lite + vähimmäissertifikaatti. Henkilöllisyyden todentaminen on pakollista kaikille käyttäjille. Asiakkaan on suoritettava AML- ja KYC-vahvistus ratkaisulla www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite tai Lite + todistus vähimmäismäärä). 

 1. Asiakkaan velvollisuudet

Asianmukaisen huolellisuuden perusteella toimitettaviin todistusasiakirjoihin voi sisältyä erityisesti ja ilman tyhjentävää tietoa: oikeaksi todistetut alkuperäiset jäljennökset henkilöllisyysasiakirjoista, alle 3 kuukauden päivätyt osoitetiedot, pankkitodistuskirjeet, oikeaksi todistetut alkuperäiset jäljennökset yritysten asiakirjoista, kuten sekä tarvittaessa oikeaksi todistettujen käännösten alkuperäiskappaleet, notaarin vahvistama todistus, apostille ja muut digitaaliset varmenteet (IDST WORLD). Kaikki sertifikaatit on tuotettava sovellettavan lainkäyttöalueen vaatimusten ja FIDULINKin kaikkien ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalla on velvollisuus toimittaa huolellisuusvelvoitteiden täyttämiseksi tarvittavat asiakirjat ennen FIDULINK-palvelujen ja sen edustajien, asianajajien, kirjanpitäjien, juristien ja paikallisten edustajien aloittamista.

 1. Palkkiot ja maksuehdot

Yleensä

8.1. Asiakas sitoutuu maksamaan FIDULINKin vaatimat maksut tilatessaan yrityspakettiaan. FIDULINK-maksuaikataulu näkyy FIDULINK-verkkosivustolla julkaistussa maksuluettelossa (www.fidulink.com ) ja sen alustoja. Sivustolla mainittujen kustannusten lisäksi Asiakas myöntää, että hänen on korvattava kaikki aiheutuneet kustannukset, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, johtajien, osakkeenomistajien tai sihteerien koolle kutsumisesta tai kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kustannukset, kokouskustannukset tai osallistuminen yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ilmoituksen tai ilmoituksen välittämisen valmisteluun liittyvät kustannukset ja kaikki muut vastaavat kustannukset. FIDULINK aloittaa toteutusvaiheen vasta saatuaan maksun kokonaisuudessaan.
Kaikki maksut ja maksut maksetaan FIDULINKin määrittämässä valuutassa, käytettävissä olevat valuutat ovat GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (valuuttakurssi perustuu valuutaan EUR) . Asiakkaalla ei ole oikeutta pidättää maksuja ja kuluja valituksiin liittyen, jotka liittyvät palveluun, takuuseen tai vastuuseen. Samoin suljetaan pois kaikki oikeudet kuittaukseen asiakkaalta. FiduLink.com päivittää valuuttakurssin säännöllisesti verkkosivuillaan, eri markkinapaikoilla ja mobiilisovelluksissa.

8.2 Maksu Bitcoinissa. FIDULINK hyväksyy maksut bitcoinissa valuuttana euroina. Asiakas hyväksyy sen, että maksua voidaan joutua mukauttamaan, jos salausomaisuus laskee äkillisesti. FIDULINK pidättää oikeuden kieltäytyä maksamasta Bitcoinissa.

8.3 Maksu Ethereumissa. FIDULINK hyväksyy maksut Ethereumissa valuuttana euroina. Asiakas hyväksyy sen, että maksua voidaan joutua mukauttamaan, jos salausomaisuus laskee äkillisesti. FIDULINK pidättää oikeuden kieltäytyä maksamasta Ethereumissa.

8.4 Western Union -maksu. FIDULINK hyväksyy Western Union -maksut eurona siirtovaluuttana. Asiakas sitoutuu vastaamaan Western Unionin kustannuksista. FIDULINK pidättää oikeuden olla kieltäytymättä Western Unionin maksamista. Käytettävissä vain Western Union -maksuihin (pankkitilinsiirtotila). 

8.5 Maksu MoneyGram-muodossa. FIDULINK hyväksyy maksut MoneyGramissa eurona siirtovaluuttana. Asiakas sitoutuu vastaamaan MoneyGramin kustannuksista. FIDULINK pidättää oikeuden olla kieltäytymättä MoneyGram-maksusta. Käytettävissä vain MoneyGram-maksuihin (pankkitilisiirtotila). 

Yrityksen perustaminen ja johtaminen

8.2. Vuosittaisten kustannusten lisäksi asiakkaan on maksettava FIDULINK: lle yksi kertasumma yrityksen perustamisen mahdollistamiseksi ("perustamismenot"). Perustamismaksut vaihtelevat lainkäyttöalueiden mukaan ja sisältävät yhtiön sääntömääräisen kotipaikan (osoitteen) tarjoamisen, kotimaisen edustajan tarjoamisen sekä kaikki asiakirjat, jotta yhtiö voi olla täysin toimintavalmis ensimmäisestä toimintapäivästä alkaen. rekisteröinti, nimittäin: paikallisen rekisterin antama perustamistodistus; tilat; johtajan nimittämistä ja osakkeiden jakamista koskeva päätös sekä osaketodistus (t).

Vuosimaksu on kiinteä maksu, joka maksetaan vuosittain yhtiön rekisteröinnin tai uudistamisen yhteydessä. Ne sisältävät yhtiön ylläpidon suhteessa lainkäyttöalueen paikallisiin lakeihin sekä rekisteröidyn toimipaikan, rekisteröidyn edustajan ja valtion palkkioiden uusimisen. Näitä maksuja ei palauteta.

Asiakas on vastuussa FIDULINK-palvelusta kaikista muista veroista, kuten valtion veroista, maksuista, veroista ja muista maksuista kolmansille osapuolille sekä johtajien tai edunvalvojien osakkaiden palkkioista ja siirtopalkkioista, mukaan lukien maksut ja palkkiot. kaikki pienet perusteltavissa olevat kulut.

Asiakas tunnustaa FIDULINKin oikeuden tarkistaa vuosimaksut. Palkkarakenteen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle vähintään kuukautta ennen palvelujen alkamista sillä kaudella, johon palkkiot liittyvät. Asiakas voi maksaa FIDULINK: lle maksettavat maksut käyttämällä voimassa olevaa Visa- tai MasterCard-luottokorttia, joka on tehty hänen nimessään, tai pankkisiirrolla. Asiakkaat, jotka välittävät luottokortin (tai vastaavan välineen) tiedot maksuvälineenä FIDULINK-palveluun, hyväksyvät sen, että FIDULINK laskuttaa luottokortiltaan kaikki kulut ja / tai kulut, verot ja tullit. FIDULINK palvelun yhteydessä sekä kaikki muut oikeutetut maksut tai pienet kulut. Asiakas hyväksyy myös, että FIDULINK voi tallentaa ja käyttää kortin tietoja näiden yleisten ehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

ERITYISEHDOT MAKSUILLE TAI MAKSUKORTILLA

8.3. Jos vuosimaksun maksaminen on erääntynyttä ja myöhässä huolimatta FIDULINKin säännöllisestä laskutuksesta ja kohtuullisista ponnisteluista ilmoittaa asiakkaalle rikkomuksesta, asiakas suostuu siihen, että FIDULINK voi veloittaa asiakkaan (debit- tai luottokortilta). kaikki tämän tyyppiset jäljellä olevat määrät, mukaan lukien mahdolliset sakot tai sakot, joilla palautetaan yrityksen hyvä rekisteröintitila.

Tällöin Asiakas hyväksyy lisäksi, että FIDULINKilla on 60 päivää veloituspäivästä alkaen maksaa kaikki asiakkaan yritystä koskevat vuotuiset rekisteröintimaksut ja että kaikki rekisteröintirangaistuksena veloitettavat summat sisältävät myös mahdolliset 60 päivän odotusaikaan liittyvät sakkomaksut.

8.4. KUN KOLMAS OSAPUOLI KORTTIMAKSUA ASIAKKAAN JÄLKEEN, ASIAKAS TAKAA, ETTÄ KORTINHOITTAJA ON SUOSTUNUT MAKSAMISEEN, KORTIN KÄYTTÖÖN JA KORTTITIETOJEN KÄSITTELYYN YLEISET EDELLYTYKSET JA YKSITYISYYSPOLITIIKKA. ASIAKAS on velvollinen saamaan haltijalta allekirjoituksen ja täyttämään haltijan vakuutuksen, jonka malli voidaan saada tältä tilalta >>.

 

Pankkitoiminnan esittely

8.5. Asiakas on velkaa FIDULINK: lle kertakorvauksen pankkitoimintaan ja pankkitilin avaamiseen liittyvien palvelujensa tarjoamisesta. Näitä hallintomaksuja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Hallinnointipalkkiot ilmaistaan ​​GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC asiakkaan valinnan mukaan FIDULINK-alustoilla. Asiakkaan on maksettava hallintomaksut, ennen kuin FIDULINK alkaa suorittaa palvelua ja muodostaa yhteyden laitokseen (laitoksiin). Asiakas voi maksaa hallintomaksut FIDULINK: lle käyttämällä voimassa olevaa Visa- tai MasterCard-luottokorttia omassa nimessään tai pankkisiirrolla. Asiakkaat, jotka välittävät luottokortin tiedot maksuvälineenä FIDULINK: lle, hyväksyvät sen, että FIDULINK laskuttaa luottokortiltaan valitsemansa tilin hallintomaksut kokonaisuudessaan kuriiripalvelun hinnan lisäksi.

Marketplace-FiduLink.com- tai App-FiduLink.com-asiakastili 

Asiakas hyväksyy, että FIDULINK luo erillisen tilin, kun hän tekee tilauksen verkossa. Asiakas hyväksyy ja vakuuttaa FIDULINKille, että hän varmistaa täyden tietoturvan pääsylle tililleen. Asiakas vapauttaa FIDULINKin ja SUXYS Ltd: n kaikesta vastuusta, jos hän on huolimattomasti toiminut tai salasanansa tai kirjautumistunnuksensa keskeisiä turvaelementtejä ei noudateta. Tilirikkomuksen tai vilpillisen käytön tapauksessa asiakas hyväksyy, että FIDULINK estää pääsyn tälle tilille viipymättä ja ilmoittamatta asiakkaalle syytä. Asiakas hyväksyy olevansa yksin vastuussa tilinsä turvallisuudesta ja pääsyään siihen, että hänellä on ainoa salasana ja kirjautumistunnus.

 

Johtajan nimittäminen

8.6. Asiakas valvoo FIDULINKia ja vahvistaa, että kaikki henkilöt, jotka nimitetään yrityksen johtajaksi FIDULINK: lle toimitetun tilauslomakkeen mukaisesti ja jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet toimeksiannon hyväksymisilmoitusta, ovat todellakin suostuneet tehtäväänsä johtajana yrityksen rekisteröintihetkellä ja että kukin johtajaksi nimitetty luonnollinen henkilö on täyttänyt 18 vuotta. Myös henkilöt todistavat, että ylläpitäjällä on tietoinen suostumus nimittämisestä ja velvollisuuksista.

Johtajan nimittäminen

8.6.1 Asiakas valtuuttaa FIDULINKin ja todistaa, että kaikki henkilöt, jotka nimitetään yrityksen johtajaksi FIDULINK: lle toimitetun tilauslomakkeen mukaisesti ja jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet virkaa hyväksymisilmoitusta, ovat todellakin suostuneet toimistoihinsa johtajana osoitteessa yrityksen rekisteröintihetki ja että kukin johtajaksi nimitetty luonnollinen henkilö on täyttänyt 18 vuotta. Myös ne todistavat, että johtaja on saanut tietoisen suostumuksen hänen nimityksestään ja velvollisuuksistaan.

Sihteerin nimittäminen

8.6.1 Asiakas valtuuttaa FIDULINKin ja todistaa, että kaikki henkilöt, jotka nimitetään yrityksen sihteeriksi FIDULINK: lle toimitetun tilauslomakkeen mukaisesti (Velvollisuus ja pakollinen rekisteröinti nimitetyn johtajan palveluksessa), jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet vakuutus viran hyväksymisestä ovat todellakin suostuneet toimistoonsa sihteerinä yrityksen rekisteröintihetkellä ja että kukin johtajaksi nimitetty luonnollinen henkilö on täyttänyt 18 vuotta. Myös ne, jotka todistavat, että sihteerillä on tietoinen suostumus nimittämisestä ja velvollisuuksista.

 

Muut avustajat

8.7. Asiakas on velkaa FIDULINK: lle kertasumman, jota ei palauteta, palvelujen tarjoamisesta, joka liittyy yhteyteen kolmansien osapuolien palveluntarjoajien kanssa tai avunantoon hakeakseen tällaisten palvelujen saamista kolmansilta osapuolilta. Tämä summa kerätään yksinomaan FIDULINKin kustannusten kattamiseksi. Asiakas myöntää, että FIDULINK ei ole osapuoli missään Asiakkaan ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajan välisessä sopimussuhteessa. Asiakas tunnustaa, että FIDULINK todennäköisesti saa kolmannen osapuolen palveluntarjoajalta yritystoiminnan perustajapalkkion, jos asiakas hyväksyy sen, ja asiakas nimenomaisesti luopuu vaatimuksista tällaisen palkkion uudelleenkäsittelystä.

 1. Viestintä ja ohjeet

Asiakas ja FIDULINK voivat lähettää toisilleen ohjeet, ilmoitukset, asiakirjat tai minkä tahansa muun viestinnän postitse, sähköpostitse, erillisen FIDULINK-Internet-portaalin tai faksin kautta, SUBJECT, jonka FIDULINK voi lähettää kuluraportit tai palkkiot sähköpostitse. Asiakkaan ja FIDULINKin on pidettävä kaikki ohjeet, ilmoitukset, asiakirjat tai muu viestintä todisteena. Kaikki FIDULINKille tarkoitettu viestintä lähetetään sen pääkonttoriin tai mihin tahansa muuhun osoitteeseen, jonka FIDULINK on ilmoittanut Asiakkaalle kirjallisesti milloin tahansa, ja kaikki Asiakkaalle tarkoitettu viestintä lähetetään sen osoitteeseen tai muuhun osoitteeseen kuin Asiakkaalle. on ilmoittanut FIDULINKille aina kirjallisesti, mukaan lukien poste restante -ohjeet, jotka on hyväksyttävä kirjallisesti. Koska FIDULINKin on aina voitava ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakkaaseen, asiakas sitoutuu ilmoittamaan välittömästi FIDULINK: lle, jos hän muuttaa osoitettaan, sähköpostiosoitettaan tai puhelin- / faksinumeroitaan. Jos asiakas aikoo lopettaa kaikki FIDULINK-palvelut tietylle yritykselle tai useammalle yritykselle, kaikki sähköpostitse tehdyt irtisanomisilmoitukset tulee lähettää osoitteeseen info@fidulink.com .

 1. Tietojenkäsittely ja suojaus

10.1. FIDULINK käsittelee henkilötietoja, jotka yleisen tietosuoja-asetuksen (RGPD / GDPR) määritelmän mukaan, joka sisältää kaikki tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevat tiedot, joihin viitataan myös "rekisteröidyinä". Tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti, erityisesti viittaamalla tunnistimeen, kuten nimi, tunnistenumero, sijaintitiedot, yhteystunniste, tai yhdellä tai useammalla henkilölle ominaisella tekijällä. tämän luonnollisen henkilön fysiognomaattinen, fysiologinen, geneettinen, henkinen, taloudellinen, kulttuurinen tai sosiaalinen identiteetti.

Tietojenkäsittely tarkoittaa mitä tahansa henkilötietoille suoritettua toimintaa tai toimintojen joukkoa, riippumatta siitä, onko se automatisoitu vai manuaalinen, kuten kerääminen, tallentaminen, organisointi, jäsentäminen, tallentaminen, haku, tällaisten tietojen kuuleminen, mukauttaminen tai muokkaaminen, käyttö, viestintä välittämällä, levittämällä, poistamalla tai tuhoamalla, sekä tietojen toimittaminen, järjestäminen tai yhdistäminen, niiden rajoittaminen tai poistaminen.

Henkilötietojen vastaanottajiin kuuluvat FIDULINK-konsernin alihankkijana tai avustajana toimivat yritykset, palveluihin liittyvillä lainkäyttöalueilla asuvat edustajat, tietotekniikka- ja tietoliikennetoimittajamme, muut ulkopuoliset toimittajat, mukaan lukien pankit, joiden kanssa Asiakkaalla on yhteyksiä nimenomaisesti haluta esitettäviksi, julkiset yritysrekisterit tai oikeusviranomaiset. Jokainen näistä tiedoista tehdään GDPR: n mukaisesti ja suhteemme kolmansiin osapuoliin ovat sopimusperusteisia, jolloin molemmat osapuolet noudattavat GDPR-velvoitteita, kuten luottamuksellisuusvelvollisuutta jokaiselle, joka käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja.

Asiakkaan tuntemista koskevien velvoitteiden ("KYC") noudattamiseksi ja palvelujen asianmukaisen tarjoamisen varmistamiseksi käsitellyt tiedot sisältävät asiakkaan tiedot, kuten etu- ja sukunimet, kansallisuuden, syntymäajan, kotipaikan ja kotipaikan. asuinosoitteet, passinumerot, passin voimassaolopäivä ja tunnistettavissa olevien henkilöiden yhteystiedot sekä todistusasiakirjat, jotka vahvistavat nämä henkilötiedot ja Asiakkaan ohjeet palveluihin. KYC-prosessi suoritetaan ISDT WORLD -sovelluksella (www.idst-world.com).

Asiakkaan on pidettävä henkilökohtaiset tietonsa FIDULINK-palvelussa ajantasalla koko sopimussuhteen ajan ja toimitettava kaikki asiakirjaansa liittyen hänen velvollisuuteensa pitää ne ajan tasalla FIDULINKin määräämissä muodoissa.

10.2. FIDULINK tai asukasagentti voi käsitellä henkilötietoja alihankkijana FIDULINKin puolesta, joka tarvittaessa on edelleen rekisterinpitäjä. Lisätietoja osapuolista, joiden kanssa jaamme tietoja, saat tietosuojakäytännöstämme.

10.3. Asiakas myöntää, että hän voi saada lisätietoja ottamalla yhteyttä FIDULINKiin tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@fidulink.com . Kaikki viestintä tapahtuu englanniksi. FIDULINK voi käyttää mitä tahansa muuta kieltä oman harkintansa mukaan vain asiakkaan kohteliaisuutena.

10.4. Asiakkaalle ilmoitetaan, että hänellä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tapahtuvan käsittelyn laillisuuteen eikä käsittelyn jatkamisen laillisuuteen, jos käsittelyyn on perusteltu jokin muu syy, kuten lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.

Asiakas takaa FIDULINK: lle, että hän on saanut täydellisen suostumuksen kaikilta kolmansien osapuolten rekisteröidyiltä, ​​joiden henkilötietoja Asiakas välittää FIDULINK: lle, ja että tämä suostumus kattaa henkilötietojen käsittelyn FIDULINKin kautta tai sen kautta. tälle kolmannelle osapuolelle palvelun tarjoamisen tai vakavaraisuusvelvoitteiden noudattamisen vuoksi.

10.5. FIDULINKia, sen johtajia, työntekijöitä tai edustajia vaaditaan käsittelemään tietoja luottamuksellisesti. Kaikista suojatoimenpiteistä huolimatta luvattomat kolmannet osapuolet voivat tarkastella tietoja, mukaan lukien sähköpostiviestintä ja henkilökohtaiset taloudelliset tiedot, asiakkaan ja FIDULINK-palvelun välisen tiedonsiirron aikana. Asiakasta voidaan joutua kommunikoimaan FIDULINKin kanssa kolmansien osapuolten tuottamien ohjelmistojen kanssa, mukaan lukien muun muassa selainohjelmisto, joka tukee FIDULINKin käyttämän protokollan kanssa yhteensopivaa tietoturvaprotokollaa. .

10.6. Tämän lausekkeen yhteydessä annetut tiedot ovat osittainen esitys tietosuojasta. Tämä selitetään tarkemmin tietosuojakäytännössämme, joka on saatavana tätä tarkoitusta varten annettuun linkkiin.

 1. Oikeudellinen kyvyttömyys

Asiakas vastaa mahdollisesta ennakkoluulosta, joka johtuu hänen henkilöönsä tai hänen lakimiehiinsä tai muihin kolmansiin osapuoliin liittyvästä oikeudellisesta kyvyttömyydestä, ellei tästä kyvyttömyydestä ole ilmoitettu FIDULINKille kirjallisesti.

 1. responsabilité

12.1. FIDULINKin, sen johtajien, työntekijöiden tai edustajien virheestä tai laiminlyönnistä johtuvien vahinkojen on vastattava asiakkaalle, ellei FIDULINK, sen johtajat, työntekijät tai edustajat ole '' 'sitoutuneet huolimattomuus tai petos tai muu vastuu, jota ei voida sulkea pois sovellettavan lain nojalla. FIDULINK ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat mekaanisesta vikaantumisesta, lakosta, Internet-hyökkäyksestä, terrori-iskusta, luonnonkatastrofista, pandemian viivästymisestä tai henkilöstön jäsenen, johdon tai huoltajan epäonnistumisesta tehtäviensä suorittamisessa. 

12.2. Vahinko, joka on aiheutunut tai johtuu suoraan tai epäsuorasti virheestä, epäonnistumisesta, huolimattomuudesta, kenenkään muun henkilön, järjestelmän, laitoksen tai maksuinfrastruktuurin toiminnasta tai laiminlyönnistä maksaa asiakas.

12.3. FIDULINK ei ole vastuussa, jos lisäpalveluita ei voida toteuttaa. FIDULINKin vastuu Lisäpalveluista rajoittuu tiukasti sen tytäryhtiöiden tai muiden kolmansien osapuolten valintaan, ohjeistamiseen ja valvontaan.

12.4. Postipalvelujen, sähkeen, teleksin, faksin, puhelimen ja muiden viestintävälineiden tai kuljetusvälineiden käytöstä aiheutuvat vahingot tai menetykset, erityisesti viivästyksistä, väärinkäsityksistä, huonontumisista, Kolmansien osapuolten aiheuttama pahoinpitely tai kopioiden kopiointi ovat asiakkaan vastuulla, ellei FIDULINK ole tehnyt vakavaa huolimattomuutta.

12.5. FIDULINK ei ole vastuussa, jos jokin sopimuksessa tarkoitettujen palvelujen suorittamisen edellyttämä viestintäväline vikaantuu tai jos jokin sopimuksessa tarkoitettujen palvelujen yhteydessä vastaanotettu posti tai puhelu on viallinen. FIDULINK ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat ohjeiden käytöstä tai faksaamisesta, myös silloin, kun lähetys on epäonnistunut, puutteellinen tai kadonnut.

12.6. Pankkitilin avaamisen erityistapauksessa FIDULINK toimii kolmannena osapuolena pankin ja asiakkaan välisessä suhteessa. Näin ollen FIDULINKia ei missään tapauksessa voida pitää vastuussa pankin ja asiakkaan välisistä suhteista. FIDULINKilla ei ole valtaa toimia, eikä se väitä toimivan pankin työntekijänä, edustajana tai johdon jäsenenä ja / tai allekirjoittamaan pankin nimissä tai ottamasta mitään vastuuta. pankin nimi.

 1. Palvelujen kesto, irtisanominen ja keskeyttäminen

Yleensä

13.1. Mikä tahansa Sopimus kestää ilmoitetun ajan, ja se uusitaan sitten automaattisesti peräkkäisiksi jaksoiksi, jotka vastaavat alkuperäisen voimassaolon kestoa. Kaikkien muiden näkökohtien osalta mikä tahansa Sopimus uusitaan automaattisesti samoin ehdoin. FIDULINK tai Asiakas voi irtisanoa minkä tahansa sopimuksen siinä tarkoitetuksi ajaksi tai minkä tahansa jatko- tai uusimisjakson loppuun ilmoittamalla siitä kirjallisesti vähintään kaksi kuukautta etukäteen toiselle osapuolelle. Irtisanomisen ei katsota vaikuttavan minkään osapuolen oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jotka syntyvät ennen irtisanomista tai jotka liittyvät ennen irtisanomista tehtyihin tekoihin tai laiminlyönteihin. Oikeus välittömään irtisanomiseen oikeudenmukaisesta syystä pidätetään.

13.2. Jos Asiakas rikkoo sovellettavia lakeja tai näitä yleisiä käyttöehtoja ja / tai yleistä, FIDULINK voi irtisanoa minkä tahansa sopimuksen ja palvelut välittömästi, mukaan lukien lisäsopimussopimus, jonka tarjoavat FIDULINK: ään liitetyt yritykset. Tai kolmannet osapuolet. Tällöin asiakkaan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet korvaamaan minkä tahansa yhtiön kaikki avoimet työpaikat irtisanomisen jälkeen, ja on nimenomaisesti sovittu, että FIDULINK ei ole vastuussa vahingoista välittömän irtisanomisen jälkeen.

Yrityksen perustaminen ja johtaminen

13.3. Kaikki yrityksen toimintaa koskevat sopimukset ovat voimassa koko vuoden. Siinä tapauksessa, että asiakas irtisanoo sopimuksen tai pyytää FIDULINKia siirtämään yhtiön johto toiselle edustajalle tai yrityksen palveluntarjoajalle tai selvitystilaan, FIDULINK ei siirrä tai selvitystile yhtiötä ennen kuin kaikki maksamattomat maksut, kaikki kulut ja / tai palkkiot (mukaan lukien muun muassa valtion verot, tullit, verot ja muut maksut kolmansille osapuolille sekä johtajiin tai edunvalvojiin liittyvät palkkiot ja siirtomaksu 750,00 €) on maksettu kokonaisuudessaan.

Heti kun yhtiö on perustettu ja se on rekisteröity asianomaisella lainkäyttöalueella, asiakas sitoutuu allekirjoittamaan edustussopimuksen. Muussa tapauksessa FIDULINK pidättää oikeuden kieltäytyä lähettämästä Asiakkaalle Yhtiöön liittyviä sosiaaliasiakirjoja, kunhan asiakas ei ole allekirjoittanut edellä mainittua toimeksiantosopimusta.

Asiakas saa täyden hyvityksen perustamismaksusta vähennettynä kuriirikustannuksilla, jos seuraavat kolme ehtoa täyttyvät: (i) FIDULINK ei pysty luomaan yritystä asiakkaalle JA (ii) FIDULINK on saanut kaikki tarvittavat asiakirjat, jotka asiakas on täyttänyt asianmukaisesti, mukaan lukien jäljennös asiakkaan voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta, joka on todistettu Sveitsin pankkien due diligence -sopimuksen erityisten ohjeiden mukaisesti, sekä kaikki asiakirjasta pyydetyt asiakirjat FIDULINKin asiakas, kuten erityisesti vähintään 3 kuukauden ikäiset yleislaskut, ansioluettelot ja pankin hakukirje JA (iii) hyvityspyyntö toimitetaan 60 päivän kuluessa asiakas maksaa perustuslain kustannukset.

Pankkitilin avaaminen

13.4. Palvelu päättyy pankin avaamaan tiliin, minkä jälkeen kaikki suhteet luodaan asiakkaan ja pankin välillä.

Jokainen asiakas voi päättää peruuttaa pyyntönsä 3 kalenteripäivän kuluessa pankkitilin avaamispyynnöstä. Asiakas saa täyden hyvityksen asennusmaksusta, josta vähennetään kuriirikulut, jos seuraavat kolme ehtoa täyttyvät: (i) Pankki ei pysty FIDULINKin avulla avaamaan asiakkaalle tili JA (ii) FIDULINK tai pankki on saanut kaikki tarvittavat asiakirjat, jotka asiakas on asianmukaisesti täyttänyt, mukaan lukien kopio asiakkaan voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta, joka on todennettu sopimuksen tarkkojen ohjeiden mukaisesti. sveitsiläisten pankkien due diligence -velvollisuus ja kaikki Asiakkaalta FIDULINKin pyytämät asiakirjat, kuten, mutta ei rajoittuen, luottokorttitiliotteet, yleishyödylliset laskut, työsopimus, perustamistodistus tai "muu todiste rahastojen taloudellisesta alkuperästä. Tämä on ainoa tapa, jossa hyvityksiä tarjotaan. Palautusta ei tarjota jostain syystä, jos asiakas päättää peruuttaa pyyntönsä kolmen kalenteripäivän kuluttua.

Hyvitystapa

13.5. Palautus voidaan suorittaa vain samalla maksutavalla kuin mitä maksetaan FIDULINK: lle.

 1. Jaettavuus

Jos jokin tässä oleva lauseke on tai voi tulla minkä tahansa kirjoitetun lain mukaan tai tuomioistuin, hallintoelin tai jokin toimivaltainen tuomioistuin pitää sitä laittomana, pätemättömänä, kiellettynä tai täytäntöönpanokelvottomana, tällaisen lausekkeen katsotaan olevan toimimaton. laittomuuden, mitättömyyden, pätemättömyyden, kiellon tai soveltamattomuuden rajoissa. Muut lausekkeet pysyvät voimassa.

 1. toimeksianto

Palveluidensa suorittamiseksi FIDULINK pidättää oikeuden palkata alihankkijoita, jotka ovat sen alaisuudessa: lakimiehet, lakimiehet, kirjanpitäjät, tilintarkastajat, lakisääteiset tilintarkastajat ja muut FiduLink Network .com -yhtiön edustajat. Asiakkaan sopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet voidaan siirtää kolmansille osapuolille vain FIDULINKin kirjallisella suostumuksella.

 1. Droit sovellettavissa 

Tätä sopimusta hallitaan ja perustetaan Ison-Britannian lainsäädännön mukaisesti. Mahdolliset sopimukseen liittyvät osapuolten väliset erimielisyydet, mukaan lukien sopimuksen tekemiseen, voimassaoloon tai irtisanomiseen liittyvät asiat, kuuluvat Suxys Ltd: n eli Yhdistyneen kuningaskunnan Lontoon tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

 

Käännetäänkö tämä sivu?

Poissaodota
live Support
Online!

Online-agentti

fidulink

VAADITUT FIDULINK-ASIAKIRJAT

×
STEP 1
×
STEP 2
×
STEP 3
Kieli "